1. Soutien à la mobilité pour les formations conjointes franco-roumaines

MPES a obţinut finantare din partea IFR Bucureşti (Ambasada Franţei) pentru stimularea excelentei pedagogice şi de cercetare. Pe lângă burse pentru studenţi şi mobilităţi pentru profesori invitaţi din universitatile franceze partenere, acest proiect prevede si stimularea cercetarii pe teme legate de continutul cursurilor din cadru masterului. In acest sens a fost prevazuta constituirea unui fond de carti care reprezinta o resursa comuna atat pentru MPES cat si pentru CPES.

2. Proiect de cercetare: Bonele în Bucureşti: o categorie în umbra normelor juridice, profesionale şi sociale

Acest proiect este finanţat de Fundaţia Erste (http://www.erstestiftung.org/) în urma unei compeţiţii organizată în două etape : o selecţie de proiecte (140 de candidaturi), urmată de o triere pe bază de interviu. Finanţarea a fost câştigată de Ionela Băluţă şi Anca Dohotariu, proiectul fiind derulat prin CPES. Studiul se axeaza pe problematica bonelor care lucrează pe piaţa neagră în Bucureşti. Pornind de la oabordare interdisciplinară (gen, politici publice şi politici familiale) această cercetare sociologică calitativă îsi propune să observe mecanismele prin care categoria socio-profesională a bonelor tinde să fie mai degrabă invizibilă și ignorată din punct de vedere juridic și legislativ, ceea ce poate favoriza riscul de discriminare şi inegalitate socială.

3. Proiect de cercetare: Politici familiale și egalitate de gen în Europa Centrala și de Est. Un studiu comparativ România - Ungaria

This work is supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS - UEFISCDI, project number PN-II-RU-PD-2011-3-0042. Mai multe detalii