CPES‎ > ‎

Noutati / Nouvautés / News


[6-7/07/2017 - international workshop] Equal opportunities and inter-personal violence(s) in European context

posted Jul 4, 2017, 1:08 AM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎   [ updated Jul 4, 2017, 1:13 AM ]

The Centre for the Study of Equal Opportunity Policies (CPES)

of the Faculty of Political Science at the University of Bucharest

invites the interested public

 

 July, 6-7th 2017 

Room 1989

(8, Spiru Haret st, groundfloor)   

to the international workshop on 

 

    EQUAL OPPORTUNITIES AND INTER-PERSONAL VIOLENCE(S)

IN EUROPEAN CONTEXT

 

with 

Margunn BJØRNHOLT
Norwegian Centre for Violence and Trauma Studies (NKVTS)

and 

Kari STEFANSEN 
Norwegian Social Research, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Project carried out under the Research within Priority Sectors Programme under EEA Grants, contract number 27BIL/16.05.2017.

The detailed programme is available: here.

[6 aprilie 2017 - Dezbatere] Cum răspunde sistemul politic necesităților de consacrare şi promovare a drepturilor omului în România?

posted Apr 4, 2017, 2:35 AM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎   [ updated Apr 4, 2017, 2:35 AM ]

Centrul Politicile Egalității de Şanse (CPES & FSPUB)   

invită publicul interesat  

Joi, 06 Aprilie 2017, 18:00  

 Sala 1989  

(Str. Spiru Haret Nr. 8, Parter)   

la dezbaterea pe tema  

Cum răspunde sistemul politic necesităților de consacrare şi promovare a drepturilor omului în România?

        Invitați:  

    Remus Cernea - Activist pentru drepturile omului, Deputat în Parlamentul României perioada 2012-2016 
    Lect. univ. dr. Anca Dohotariu 

Moderatori:

    Ioana Dumitrescu, AIMegal
    Marius Mite, AIMegal

Evenimentul este organizat de CPES în parteneriat cu Asociația AIMegal şi se încadrează în seria de dezbateri prevăzute ca activități ale programului de Master Politicile Egalitații de Şanse în context românesc şi european (MPES) în parteneriat cu masterul european E.G.A.L.E.S. (http://egales.univ-lyon2.fr/). 

[12 ianuarie 2017 - Dezbatere] Profesionalizarea expertizei de gen în context european

posted Feb 7, 2017, 8:20 AM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎

Facultatea de Științe Politice, Centrul pentru Politicile egalității de șanse(CPES) 

are plăcerea să vă invite de dezbaterea din cadrul proiectului PASSAGE


Profesionalizarea expertizei de gen în context european


Moderator:

Ionela Băluță (responsabil PASSAGE FSPUB)

 

10 februarie 2017, orele 14.30

Facultatea de Științe Politice, sala Negulescu

Str. Spiru Haret nr. 8

 


Laurențiu VLAD – prorector Universitatea din București; 
Andra CROITORU – secretar de stat Agenția Națională pentru Egalitate de Şanse (ANES); 
Csaba ASZTALOS – președintele Consiliului Național pentru Combatarea Discriminării (CNCD); 
Magdalena BALICA – director adjunct, Institutul de Ştiințe ale Educației (ISE);
Irina COSTACHE – consilier Agenția Națională pentru Egalitate de Şanse (ANES); 
Cristina BADEA – UNICEF; 
Diana NEAGA – Societatea de Analize Feminsite (ANA); 
Simona NECULA – Centrul FILIA; 
Ioana MURGA, AIMegal. 

La dezbatere vor participa reprezentanți ai consorțiului european PASSAGE: Corinne ROSTAING – Université Lyon 2; Cécile FAVRE – Université Lyon 2; Pilar CARRASQUER – Universita Autonoma Barcelona; Nathalie LAPEYRE – Université Toulouse 2;  Harriet SILIUS – Abo University. 

Evenimentul are loc în cadrul proiectului PASSAGE: Professionnalisation Aux Savoirs Autour du Genre et de l’Égalité. Situat în continuarea proiectului E.G.A.L.E.S., P.A.S.S.A.G.E. are la bază un puternic parteneriat internaţional format din: Université Lumière Lyon 2, Franţa (coord.), Abo Akademi (Finlanda), Universitatea Autonoma din Barcelona (Spania), Universitatea din Bucureşti (România), Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), Universitatea Toulouse II Le Mirail (Franţa), Universitatea Uppsala (Suedia). Astfel, prin obiectivele şi activităţile sale, proiectul răspunde unor priorităţi ale Uniunii Europene: promovarea egalităţii dintre sexe, recunoaştere profesiilor din acest domeniu, rata de angajare a tinerilor.

30 ianuarie 2017 - prelegere] Constituția devianței familiilor muncitoare din România urbană în cercetarea feministă și eugenistă transnațională pusă în slujba statului (1932-1937)

posted Jan 26, 2017, 12:45 PM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎   [ updated Jan 26, 2017, 12:48 PM ]


Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse are plăcerea să vă invite luni, 30 ianuarie 2017 la prelegerea 

Constituția devianței familiilor muncitoare din România urbană în cercetarea feministă și eugenistă transnațională pusă în slujba statului (1932-1937)

Alexandra Maria GHIȚ

Biroul CPES, str. Spiru Haret nr. 8

Alexandra Maria Ghiț este cercetător asociat/visiting researcher al CPES, noiembrie 2016 - ianuarie 2017 (Research grant finanțat de CEU, prin Doctoral Support Research Grant)

12 ianuarie 2017 - Dezbatere] Egalitatea de șanse văzută de tineri

posted Jan 2, 2017, 3:49 AM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎

Facultatea de Științe Politice, Centrul pentru politicile egalității de șanse (CPES)

vă invită la dezbaterea


EGALITATEA DE ȘANSE VĂZUTĂ DE TINERI

Dezbatere între studenții Facultății de Științe Politice a Universității din București (FSPUB) și liceenii de la Colegiul Național Sfântul Sava (CNSS)

Moderatori: Prof. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ (FSPUB), Prof. Denis RADU (CNSS)

12 ianuarie 2017, orele 14.30
sediul FSPUB din str. Spiru Haret, nr. 3, Sala Negulescu 

Evenimentul face parte dintr-un proiect al FSPUB lansat începând cu anul 2017: ELEVI ȘI STUDENȚI ÎN DIALOG, prin care ne propunem să aducem cât mai des la aceeași masă studenții FSPUB și elevi ai liceelor bucureștene, deocamdată, pentru a dezbate în jurul unor teme din sfera științelor politice, legate de democrație, drepturi fundamentale și egalitatea de șanse, dezvoltare durabilă și cetățenie globală..

[8 decembrie 2016 - Dezbatere] Violența domestică, între politici și realități

posted Dec 6, 2016, 11:37 AM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎   [ updated Dec 6, 2016, 11:37 AM ]

Centrul Politicile Egalității de Şanse (CPES)  
al Facultății de Ştiințe Politice a Universității din Bucureşti 
invită publicul interesat 

Joi,  8 Decembrie 2016, 15:00  

Sala P.P. Negulescu  
(Str. Spiru Haret nr 8, parter)  

                                         la dezbaterea pe tema

VIOLENȚA DOMESTICĂ, ÎNTRE POLITICI ȘI REALITĂȚI                  

Invitați: 
Andra Croitoru, secretar de stat Agenția Națională pentru Egalitate de Şanse între Femei și Bărbați 
Lect. univ. dr. Anca Dohotariu 

Moderator
Marius Mite, AIM egal 

Evenimentul este organizat de de CPES în parteneriat cu AIM egal şi se încadrează în seria de dezbateri prevăzute ca activități ale programului de Master Politicile Egalitații de Şanse în context românesc şi european (MPES) în parteneriat cu masterul european E.G.A.L.E.S. (http://egales.univ-lyon2.fr/)

[9/05/2016 - Dezbatere]

posted May 5, 2016, 12:09 AM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎   [ updated May 5, 2016, 5:13 AM ]
Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București
     Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse  (CPES) 

                                              în parteneriat cu 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați  (ANES) 

                                    vă invită la dezbaterea cu tema: 

PARTICIPAREA FEMEII LA PROCESUL DE DECIZIE.
O ALEGERE PERSONALĂ, POLITICĂ, SOCIALĂ 


Moderatori : 
Prof. dr. Ionela BĂLUȚĂ
                                                                                Andra CROITORU  - consilier ANES Luni, 9 MAI 2016, orele 10.00-12.00 
Facultatea de Științe Politice, str. Spritu Haret, nr 8, Sala  NEGULESCU 


Această activitate face parte din seria de evenimente pe care ANES le organizează în cadrul 
Săptămânii Egalităţii de Șanse între Femei şi Bărbaţi în perioada 05 - 11 Mai 2016.

[21/04/2016 - Conferință] Conferința finală a proiectului FETE - Fete, echitate, toleranță și egaltiate

posted Apr 17, 2016, 6:46 AM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎


Centrul pentru politicile egalității de șanse (Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București) 

împreună cu 
Centrul parteneriat pentru egalitate (CPE)

 vă invită la conferința 

Adolescente vulnerabile și supereroine. Drumul dificil către maturizare ale fetelor din România.


Evenimentul va avea loc la Hotel Marshal Garden, calea Dorobanților, nr. 50B, joi, 21 aprilie 2016,  orele 10.00-16.00.

Această dezbatere reprezintă conferința finală a proiectului FETE - Fete echitate toleranță egalitate, proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul fondului ONG România. Proiectul a fost derulat în perioada martie 2015 - aprilie 2016, de către Centrul parteneriat pentru egalitate în colaborare cu Universitatea din București, Centrul pentru politicile egalității de șanse din cadrul Facultății de Științe Politice.

Pentru mai multe detalii accesați invitația și agenda evenimentului. 

[29/03/2016 - Atelier] Conceptul de gen: perspective teoretice şi empirice

posted Mar 29, 2016, 3:24 AM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎

Centrul pentru politicile egalităţii de şanse, Facultatea de Ştiinţe Politice

organizează atelierul


Conceptul de gen: perspective teoretice şi empirice

 

joi, 31 martie 2016, orele 9.00 - 12.00

Sala de lectură, str. Spiru Haret nr. 8

Reunind specialişti din diverse facultăţi ale Universităţii din Bucureşti, această întâlnire îşi propune să exploreze diversele abordările teoretice şi explorările empirice ale conceptului de gen. Prin dialogul interdisciplinar şi diversitatea terenurilor de cercetare, atelierul doreşte să sublinieze importanţa introducerii perspectivei de gen în curricula şi cercetarea din sfera ştiinţelor sociale.

 

Programul atelierului

Daniela Rovenţa Frumuşani, Theodora-Eliza Văcărescu, Global Media Monitoring Project (GMMP)

Cosima Rughiniş, Testul Bechdel-Wallace

Laura Grunberg, Construirea sinelui social geniyat prin tehnici proiective cu structură ludică

Anca Dohotariu, Gen si politici familiale

Ionela Băluţă, Conceptul de gen ca perspectivă cognitivă în ştiinţele sociale

[19/05/2015 - Cours débats] Genre, professions et professionalisation

posted May 16, 2015, 2:36 AM by Centrul pentru Politicile Egalitatii de Sanse ‎(FSPUB)‎   [ updated May 16, 2015, 2:37 AM ]

Le master Les politiques de l’égalité des chances 

en Roumanie et l’Union Européenne

le Centre des Politiques de l’Égalité des Chances (CPES) 

de la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest 

avec le soutien de 

l’Agence Universitaire de la Francophonie

                                                                vous invitent aux

 

COURS-DÉBATS   

 

L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE DANS L'ENTREPRISE : QUELS PROGRÈS, QUELS FREINS ? 

19 mai, 14.00 

 

 

L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ELOIGNÉES DU MARCHÉ DU TRAVAIL

19 mai 2015, 17.30 

 

données par 


Dr. Hélène CETTOLO 

Maîtresse de conférences 

Université Toulouse II le Mirail 

 

Les événements auront lieu à la Faculté de Sciences Politiques, 

 8, rue Spiru Haret, salle Negulescu 

 

Le Master les Politiques de l’égalité des chances en Roumanie el l’Union Européenne est rattaché au master européen E.G.A.L.E.S. (http://egales.univ-lyon2.fr/et bénéficie du financement de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour la consolidation du partenariat avec les universités françaises partenaires (L’Université Lumière Lyon 2 et l’Université Toulouse II. Le Mirail).

1-10 of 17