Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES)

Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES) este primul centru de cercetare din Universitatea din București consacrat unui domeniu de cercetare mai puţin dezvoltat în spaţiul academic românesc: politicile egalităţii de şanse.

Vocația CPES este una interdisciplinară.

Tematica politicilor egalităţii de şanse favorizează perspectiva diacronică prin integrarea perspectivei istorice asupra fenomenelor şi proceselor sociale şi politice actuale, perspectiva comparativă (comparaţia cu alte cazuri naţionale este privilegiată) precum şi o importantă dimensiune interdisciplinară (ştiinţele politice, sociologia, istoria, antropologia, filosofia şi psihologia sunt câmpuri disciplinare care au dezvoltat analize relevante pe această tematică).

Principalele axe de cercetare ale centrului sunt:
 • procesul de democratizare şi definirea cetăţeniei (cu o atenţie sporită pentru cetăţenia socială);
 • elaborarea şi evaluarea politicilor publice, precum şi a proceselor sociale de construcţie a diferenţelor de gen, clasă, etnie, rasă, apartenenţă sexuală şi a altor forme de ierarhizare socială.
Printre subiectele de cercetare ale membrilor săi fondatori se numără construcţia socială şi politică a genului, politicile egalităţii de gen, egalitatea/inegalitatea/exluziunea socială, politicile familiale şi politicile educaţionale.

CPES îşi propune, de asemenea, să mențină o legătură strânsă între cercetare și procesul de predare, din acest punct de vedere cooperarea cu programul de Master Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european, afiliat Masterului European EGALES, fiind una din prioritățile sale.


MISIUNE

Centrul are ca scop dezvoltarea cercetării interdisciplinare pe tema politicilor egalităţii de şanse, stimularea activităţii de cercetare performantă a membrilor săi, precum şi diseminarea cercetării prin programe de studii, proiecte comune de cercetare, publicații, conferințe şi prin activităţi de consultanţă politică.

OBIECTIVE
 • Consolidarea studiului politicilor egalităţii de şanse în câmpul academic românesc şi integrarea acestor cercetări în circuitul academic internaţional;
 • Consolidarea direcțiilor de cercetare ale membrilor săi şi crearea unei reţele internaţionale de cercetători afiliaţi, care să sporească vizibilitatea activităţii de cercetare a CPES;
 • Diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării, prin participarea la conferinţe şi prin publicaţii în reviste naţionale recunoscute şi în reviste internaţionale de prestigiu a rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică derulate prin CPES;
 • Producerea de expertiză în domeniul politicilor egalităţii de şanse care să permită influenţarea politicilor publice din domeniu şi să contribuie la consolidarea cooperării cu instituţiile publice şi cu ONG-urile care lucrează în acest sector;
 • Oferirea de consultanţă (în diverse proiecte şi parteneriate) în domeniul politicilor egalităţii de şanse;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii academice, publice sau din rândul sociaetăţii civile, la nivel naţional şi internaţional;
 • Activităţi de informare şi de conştientizare a unor grupuri ţintă privind tematica egalităţii de şanse;
 • Consolidarea programului de master Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european prin dezvoltarea unei dimeniuni de cercetare fundamentală şi de cercetare aplicată care să permită şi integrarea masteranzilor în proiecte de cercetare şi să le faciliteze ulterior integrarea în viaţa profesională;
 • Dezvoltarea unei reţele profesionale de experţi în domeniul politicilor egalităţii de şanse (prin parteneriate, programe de internship, programe de formare profesională, etc.)

CPES funcționează în cadrul Facultăţii de Științe Politice a Universităţii din Bucureşti, în baza unui statut şi a avizului Senatului UB din data de 10.10.2012.