CONTACT

CENTRUL PENTRU POLITICILE EGALITĂŢII DE ŞANSE (CPES)
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Ştiinţe Politice
Str. Spiru Haret 8
010175 Bucureşti
România

cpes@fspub.unibuc.ro
www.fspub.unibuc.ro/cpes